هم‌چنان كه اهميت Web و ارتباطات اينترنتي افزايش مي‏يابد، كاربران بيشتري تقاضاي اينترنت با بالاترين سرعت ممكن را مي‏كنند. اين رشد سريع به علاوه‌ي نياز به دسترسي به سايت‏هاي تجارت الكترونيك، آموزش مجازي ، چندرسانه‏اي و ... فشار روز افزوني را بر پيكره‌ي شبكه‏هاي متصل به اينترنت و ISPها وارد مي‏كند. براي رسيدن به تمامي اهداف تعيين شده در اينترنت لازم است مسئله‌ي زمان پاسخ‏دهي تا حد امكان حل شود.

کنترل و امنيت موضوعی ديگر در مورد شبكه‏هاي مرتبط با اينترنت است. با توجه به باز بودن برخي پورتها بر روي شبكه‏هاي مذكور، همواره مشكلات ناشي از حمله‌ي هكرها و نيز كرمها و ويروسهايي كه از طريق اينترنت منتقل مي‏شوند، مطرح است. مسائل مربوط به مجوز دسترسي افراد داخل شبكه براي استفاده از اينترنت و كنترل آنها و نيز كنترل دسترسي به قسمتهاي مختلف شبكه اينترنت و محافظت از پهناي باند و... را نيز بايد به مشكلات مطرح شده قبلي اضافه نمود.

براي حل اينگونه مشكلات و برقراري امنيت فراگير، دستگاهها و نرم‏افزارهاي مختلف از شركت‌هاي گوناگون در زمينة Caching، Firewalling، Content Filtering، Authentication & Authorization Management، Virus Scanning و ... در اين شبكه‏ها مورد استفاده قرار مي‏گيرند. به‌كارگيري اين تجهيزات در شبكه‏ها، علاوه بر مشكل عدم وجود مديريت متمركز شبكه، كه بر اثر تعدد سيستمها به وجود آمده است، و نيز تداخلي كه هر يك از آنها بر ديگري ممكن است داشته باشد، باعث كند شدن دسترسي به اينترنت خواهد شد.

امروزه در سازمانها و مؤسسات بزرگ و كوچك كه به مسئله‌ي امنيت، مديريت و سرعت به صورت كلان توجه دارند به‌كارگيري تجهيزاتي كه علاوه بر برقراري امنيت در شبكه، با مديريتي فراگير و آسان، كنترل شبكه را فراهم نمايند و در عين حال سرعت دسترسي به شبکه و به خصوص اينترنت را نیز افزايش دهد، بسيار مرسوم است.

شركت مهندسي كوثر شبكه نگار با به‌کارگیری کارشناسان زبده و متخصصین خبره و با استفاده از تجهیزات روزآمد درصدد است که راهحلهايي براي ايجاد امنيت در سرويسهاي مختلف ارائه نماید

بررسی گارانتی محصول