محصولات

 
 
 
BROCADE
 
 
Brand-Rex
 
 
EDIMAX
 
 
MK Electric
 
 
BlueCoat
 

کمپاني انگليسي MK Electric يكي از زيرمجموعههاي كمپاني معظم Honeywell آمريكا و سازنده‌ي انواع تجهيزات الکتريکی و ترانکينگ مورد نياز در شبکهها است.

ترانکهای از جنس PVC-U این شرکت با طرحهای متنوع و زیبا در بسیاری از پروژهها مورد استفاده قرار گرفته و رضايت مشتريان را به همراه داشته است.

محصولات الکتریکی این کمپانی به خصوص پریزهای برق آن از دیرباز در ایران مورد استفاده قرار میگرفته است.

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر به بروشورهاي فنی موجود در شركت، مجموعه اطلاعات گردآوری شده در سایت شرکت؛ www.negarnetworks.com و يا به سايت اينترنتي این کمپانی؛ www.mkelectric.co.uk مراجعه شود. 

 

 

بررسی گارانتی محصول